محل تبلیغات شما
هیییییییییییییییییییسسسسس این بازی______________عادلانه نیست این زندگی همش.ماربود پله هایش کجاست. (آقا کچله می تایپد) چشــمــ هــایــم را بـِ ـشــنــو. دهــانــم پــر از سکــوتــ ـ اســتـــ (!)

امتحاناته دعامون کنید

هیــــــــــــــــــــــــــــــــــس

ـشــنــو ,بـِ ,هــایــم ,چشــمــ ,دهــانــم ,پــر ,را بـِ ,بـِ ـشــنــو ,هــایــم را ,چشــمــ هــایــم ,تایپد چشــمــ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

bitcoingold